Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Universitetsdirektør
  Universitetsledelsen
  Arne Benjaminsen ble tilsatt som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo i 2019. Universitetsdirektøren er tilsatt av universitetsstyret. Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet.
 • Universitetsdirektør
  Universitetsledelsen
  Arne Benjaminsen ble tilsatt som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo i 2019. Universitetsdirektøren er tilsatt av universitetsstyret. Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet.
 • Universitetsdirektør
  Universitetsledelsen
  Arne Benjaminsen ble tilsatt som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo i 2019. Universitetsdirektøren er tilsatt av universitetsstyret. Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet.
 • Universitetsdirektør
  Universitetsledelsen
  Arne Benjaminsen ble tilsatt som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo i 2019. Universitetsdirektøren er tilsatt av universitetsstyret. Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet.
 • Universitetsdirektør
  Universitetsledelsen
  Arne Benjaminsen ble tilsatt som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo i 2019. Universitetsdirektøren er tilsatt av universitetsstyret. Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet.
 • Velkomsseremoni
  Universitetsplassen
  Studenter
  Velkomstseremonien for våre nye studenter ble avholdt på Universitetsplassen, mandag 12 august 2019. Amina Sewali var konfransier og det ble velkomsttaler ved både rektor, ordfører og studentrepresentanter. Universitetskorene og Universitetets symfoniorkester stod for musikken, og Fredrik Høyer og Bendik Baksaas fremførte "Freestyle om frykten"(2019). Det hele avsluttet med "Ja, vi elsker".
 • Velkomsseremoni
  Universitetsplassen
  Studenter
  Velkomstseremonien for våre nye studenter ble avholdt på Universitetsplassen, mandag 12 august 2019. Amina Sewali var konfransier og det ble velkomsttaler ved både rektor, ordfører og studentrepresentanter. Universitetskorene og Universitetets symfoniorkester stod for musikken, og Fredrik Høyer og Bendik Baksaas fremførte "Freestyle om frykten"(2019). Det hele avsluttet med "Ja, vi elsker".
 • Velkomsseremoni
  Universitetsplassen
  Studenter
  Velkomstseremonien for våre nye studenter ble avholdt på Universitetsplassen, mandag 12 august 2019. Amina Sewali var konfransier og det ble velkomsttaler ved både rektor, ordfører og studentrepresentanter. Universitetskorene og Universitetets symfoniorkester stod for musikken, og Fredrik Høyer og Bendik Baksaas fremførte "Freestyle om frykten"(2019). Det hele avsluttet med "Ja, vi elsker".
 • Velkomsseremoni
  Universitetsplassen
  Studenter
  Velkomstseremonien for våre nye studenter ble avholdt på Universitetsplassen, mandag 12 august 2019. Amina Sewali var konfransier og det ble velkomsttaler ved både rektor, ordfører og studentrepresentanter. Universitetskorene og Universitetets symfoniorkester stod for musikken, og Fredrik Høyer og Bendik Baksaas fremførte "Freestyle om frykten"(2019). Det hele avsluttet med "Ja, vi elsker".
 • Velkomsseremoni
  Universitetsplassen
  Studenter
  Velkomstseremonien for våre nye studenter ble avholdt på Universitetsplassen, mandag 12 august 2019. Amina Sewali var konfransier og det ble velkomsttaler ved både rektor, ordfører og studentrepresentanter. Universitetskorene og Universitetets symfoniorkester stod for musikken, og Fredrik Høyer og Bendik Baksaas fremførte "Freestyle om frykten"(2019). Det hele avsluttet med "Ja, vi elsker".
 • Klimahuset
  Grunnstein
  Botanisk hage
  Tøyen
  Naturhistorisk museum
  NHM
  Klimakunnskap
  Både talere og representanter fra sponsorene OBOS, Statkraft og Sparebankstiftelsen, samt samarbeidspartner Futurebuilt var til stede ved nedleggingen av grunnsteinen til Klimahuset 20. juni. Talere var gavegiver Jens Ulltveit-Moe, rektor ved UiO Svein Stølen, ordfører Marianne Borgen, byrådsleder Raymond Johansen, politisk rådgiver ved klima- og miljødepartementet Marit Kristine Vea og direktør ved Naturhistorisk museum Tone Lindheim.
 • Klimahuset
  Grunnstein
  Botanisk hage
  Tøyen
  Naturhistorisk museum
  NHM
  Klimakunnskap
  Både talere og representanter fra sponsorene OBOS, Statkraft og Sparebankstiftelsen, samt samarbeidspartner Futurebuilt var til stede ved nedleggingen av grunnsteinen til Klimahuset 20. juni. Talere var gavegiver Jens Ulltveit-Moe, rektor ved UiO Svein Stølen, ordfører Marianne Borgen, byrådsleder Raymond Johansen, politisk rådgiver ved klima- og miljødepartementet Marit Kristine Vea og direktør ved Naturhistorisk museum Tone Lindheim.
 • Klimahuset
  Grunnstein
  Botanisk hage
  Tøyen
  Naturhistorisk museum
  NHM
  Klimakunnskap
  Penelope Lea (14) ga klar beskjed om viktigheten av klimaformidling med kjærlighet da grunnsteinen til Klimahuset ble lagt ned ved Naturhistorisk museum 20. juni.
 • Portrett
  Ansattbilde
  Universitetsdirektør
  Universitetsledelsen
  Universitetsdirektøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved Universitetet i Oslo.
 • Arne Benjaminsen
  LOS
  Portrett
  Universitetsdirektør
  Universitetsledelsen
  Arne Benjaminsen ble tilsatt som universitetsdirektør ved Universitet i Oslo i 2019. Universitetsdirektøren er tilsatt av universitetsstyret. Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet. Direktøren skal etter samråd med rektor forberede og gi tilrådning i saker for styret og er ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak. Kontakten mellom rektor (styret) og administrasjonen skal som hovedregel gå via universitetsdirektøren.
 • Arne Benjaminsen
  LOS
  Portrett
  Universitetsdirektør
  Universitetsledelsen
  Arne Benjaminsen ble tilsatt som universitetsdirektør ved Universitet i Oslo i 2019. Universitetsdirektøren er tilsatt av universitetsstyret. Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet. Direktøren skal etter samråd med rektor forberede og gi tilrådning i saker for styret og er ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak. Kontakten mellom rektor (styret) og administrasjonen skal som hovedregel gå via universitetsdirektøren.
 • Universitetsledelsen
  Universitetsdirektør
  Portrett
  LOS
  Arne Benjaminsen ble tilsatt som universitetsdirektør ved Universitet i Oslo i 2019. Universitetsdirektøren er tilsatt av universitetsstyret. Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet. Direktøren skal etter samråd med rektor forberede og gi tilrådning i saker for styret og er ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak. Kontakten mellom rektor (styret) og administrasjonen skal som hovedregel gå via universitetsdirektøren.
 • Pris
  Prisutdeling
  Det medisinske fakultet
  Institutt for medisinske basalfag
  Innovasjon
  Utdanning
  Bachelor
  Master
  Førsteamanuensis Christine Henriksen (bildet) og førsteamanuensis Hilde K. Brekke ved Institutt for medisinske basalfag fikk prisen for innovasjon i bachelor- og masterutdanningen, blant annet for deres mangeårige innovative innsats med bruk av teknologi for å fremme studentenes læring
 • Andre enheter
  Fakulteter
  LOS
  Rektoratet
  Universitetsledelsen
  Viserektor Per Morten Sandset, prorektor Gro Bjørnerud M, viserektor Åse Gornitzka, og rektor Svein Stølen.
 • LOS
  Rektoratet
  Universitetsledelsen
  prorektor Gro Bjørnerud Mo, rektor Svein Stølen, viserektor Åse Gornitzka og viserektor Per Morten Sandset.
 • Bygninger
  Doktorkreering
  Domus Media (SE01)
  Sentrum
  Universitetets aula
  118 nye doktorer fra UiO Torsdag 7. juni var det kreeringsseremoni i Universitetets aula for 83 av de 118 doktorene som har disputert siste kvartal.
 • LOS
  Universitetsledelsen
  Viserektor
  Per Morten Sandset
  Portrett
  Ansattbilde
  Professor Per Morten Sandset er viserektor for forskning og innovasjon.
 • LOS
  Universitetsledelsen
  Rektor
  Svein Stølen
  Portrett
  Ansattbilde
  Svein Stølen er Universitetet i Oslos valgte rektor for perioden 2017-2021. Rektor er øverste leder for den faglige virksomheten ved Universitetet i Oslo (UiO), og leder av Universitetsstyret. I tillegg er han institusjonens rettslige representant og talsperson ovenfor allmennheten og offentlige myndigheter.
 • LOS
  Universitetsledelsen
  Prorektor
  Gro Bjørnerud Mo
  Portrett
  Ansattbilde
  Professor Gro Bjørnerud Mo er valgt til prorektor ved Universitetet i Oslo. Prorektor er rektors stedfortreder.
 • Viserektor
  Universitetsledelsen
  Portrett
  LOS
  Ansattbilde
  Professor Åse Gornitzka er viserektor for forskning og internasjonalisering.